Česká koruna
Česky
Výsledek hledání pro výraz

Kapitánský průkaz C - Zkouška

Máte za sebou Teorii? Pak věříme, že jste připraveni. Držíme vám palce a ahoj na moři!
Více info >>

Kapitánské zkoušky probíhají většinou 1 - 2 týdny po skončení teoretického kurzu v Praze. Pro úspěšné složení zkoušky je uchazeč testován z navigace, meteorologie, plavebního provozu na moři (COLREG), z plavební nauky, angličtiny a zdravovědy. V případě, že využijete našich teoretických kurzů a celý jachtařský kurz absolvujete, projdete si látku a zkoušené okruhy, neměli byste mít s úspěšným složením zkoušky problém.

Z čeho se zkouška skládá

 • navigace
 • meteorologie
 • plavební provoz na moři, tedy COLREG
 • plavební nauka
 • angličtina
 • zdravověda

Podrobněji:

 • Navigace - navigační příklad písemnou formou, kde musíte spočítat jak KD tak KK a započítat všechny odchylky - deviace, deklinace, drif. Pozor na znamínka!! Spočítané kurzy se vynesou do mapy. U ústní kapitánské zkoušky je nutné znát vše, co je na mapě, používat navigační trojúhelníky a odpichovátko, určení polohy ze dvou nesoučasných náměrů na jeden bod, IALA, kardinální znaky, pro stupeň B - plavba v přílivových proudech, vhodný čas pro vyplutí a připlutí do přístavu aj.
 • Meteorologie - tlaková výše, tlaková níže, směry větrů v těchto tlakových útvarech, vítr – staniční praporky, teplá a studená fronta, oblačnosti a vítr v těchto frontách, synoptická mapa a její čtení, druhy mraků, mlhy, rosný bod.
 • Plavební provoz na moři, COLREG - světla, denní znaky, zvukové signály, signály nouze, přednosti plavidel, povinnosti a oprávnění velitele jachty, plavební právo, právo vlajky, základy námořního práva.
 • Základy mezinárodního námořního práva - mezinárodní úmluvy, právní režim plavby na volném moři a v pobřežních vodách, odpovědnost plavidla, srážka plavidel, záchrana osob a majetku na moři, námořní varování., navigační vybavení.
 • Plavební nauka - návětrnost lodi, závětrnost lodi, druhy kotev, příčná a podélná stabilita lodi, MOB a manévry při plavbě na plachty, bezpečnostní a záchranné vybavení lodi.
 • Angličtina - pouze základy, počítání, jednoduché otázky (např. v kolik otevírá čerpací stanice, jak se jmenuje Vaše loď apod.).
 • Zdravověda - resuscitace.

Průběh kapitánské zkoušky

 1. Písemná část: výpočet navigačního příkladu - pro stupeň C je na navigační příklad čas 60 minut a pro stupeň B je na navigační příklad čas 90 minut
 2. Ústní část: navigace, COLREG, plavební nauka, meteorologie, angličtina, zdravověda.

Zkouška z jednotlivých předmětů se skládá před jednotlivými komisaři, ne před "velkou komisí".

Co s sebou na zkoušku

Na zkoušku je nutné vytisknout, vyplnit a přinést následující dokumenty

Opakování před zkouškou

Máte-li zájem si vše nejnutnější ještě zopakovat těsně před zkouškou, nebojte se a přihlaste se na e-mailu pavel.kocych@eatelier.cz. Opakování probíhá v dopoledních hodinách od 10 - 12 hod.

Můžete se také přihlásit na opakování navigačních příkladů. Díky opakování s naším zkušeným instruktorem budete skvěle připraveni na absolvování zkoušky k získání kapitánského průkazu.

Průběh kapitánské zkoušky

 1. Písemná část: výpočet navigačního příkladu - pro stupeň C je na navigační příklad čas 60 minut a pro stupeň B je na navigační příklad čas 90 minut
 2. Ústní část: navigace, COLREG, plavební nauka, meteorologie, angličtina, zdravověda.

Zkouška z jednotlivých předmětů se skládá před jednotlivými komisaři, ne před "velkou komisí".

Co s sebou na zkoušku

Na zkoušku je nutné vytisknout, vyplnit a přinést následující dokumenty

Zkoušející

 • zkušební komisaři: zkušení jachtaři jmenovaní Ministerstvem dopravy ČR
 • předseda komise: Jiří Zindulka
 • další komisaři: Pavel Burkert, MUDr. Vojtěch Vajdík, Pavel Kocych, Pavel Procházka, Dan Vodička

Žádost o vydání průkazu

Pro vydání průkazu na MD je nutné doplnit následující:

Výše uvedené vložte do složky: Složka na doklady k žádosti o vydání průkazu.

Složku je nutné vytisknou na formát A3 a přehnout, aby vznikla A4 s potiskem na titulní straně. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme. Složku si ponechejte u sebe a až bude kompletní, pošlete ji na adresu: Ministerstvo dopravy ČR, L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

Kontaktní osoba zodpovědná za vydávání průkazů: p. J. Toufarová, tel. 225 131 225, e-mail: jaroslava.toufarova@mdcr.cz.

Ze zákona je lhůta na vystavení průkazu 30 dní. Úředníci na MD jsou velmi rychlí, průkaz vystaví většinou do 14 dnů po odeslání na MD a pošlou poštou přímo na uvedenou adresu. V případě potřeby je možné vydat průkaz i na počkání, ovšem po předem smluvené schůzce.

Storno podmínky

 • Pokud víte, že se na zkoušku nemůžete dostavit, oznamte to co nejdříve. Když tak učiníte 7 dnů před zkouškou, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín.
 • Zrušení nejpozději 3 dní před akcí je storno poplatek 50 % ceny. Budete mít možnost absolvovat zkoušku v jiném termínu, ale musíte uhradit chybějící část.
 • Pokud zrušíte svoji účast 2 dny či méně před akcí, je storno poplatek 100 % ceny.
 • V případě, že dojde ke zrušení z naší strany, bude Vám vráceno 100 % z ceny nebo máte nárok na bezplatné převedení na jiný termín.
*
*
*
Popis

Kapitánské zkoušky probíhají většinou 1 - 2 týdny po skončení teoretického kurzu v Praze. Pro úspěšné složení zkoušky je uchazeč testován z navigace, meteorologie, plavebního provozu na moři (COLREG), z plavební nauky, angličtiny a zdravovědy. V případě, že využijete našich teoretických kurzů a celý jachtařský kurz absolvujete, projdete si látku a zkoušené okruhy, neměli byste mít s úspěšným složením zkoušky problém.

Tento produkt je vyprodán