Česká koruna
Česky
Výsledek hledání pro výraz

Kapitánské kurzy A - Bratislava

Od: Maxo.sk
Více info >>

Teoretická časť kapitánskeho kurzu v Bratislave

Pre získanie kapitánskeho preukazu je potrebné absolvovať prednášky a skúšky z predmetov navigácia, plavebná náuka, námorné právo, meteorológia, zdravoveda a anglický jazyk.

Pre získanie kapitánskeho preukazu je potrebné mať preukaz rádiotelefonistu. Prenášku je možné absolvovať počas kapitánskeho kurzu. Skúška na získanie VHF preukazu prebieha v inom termíne ako skúšky z ostatných predmetov, koná sa na Telekomunikačnom úrade v Bratislave.

Kapitánske skúšky - praktická časť

Okrem teoretickej časti je potrebné absolvovať praktickú skúšku a preukázať námornú prax aspoň 200 námorných míľ (pre oblasť C), resp. 2000 NM pre oblasť B.
Prax možno absolvovať aj pred teoretickou časťou kurzu - postup je ľubovoľný.

Cena kapitánskeho kurzu

 • Teoretická časť 350 €
  V cene: učebná literatúra, odborní lektori, poplatok za skúšku, prenájom miestnosti, občerstvenie a nápoje počas celého kurzu a obed počas celodenného programu.
 • Kurz a skúška rádiotelefonista 75 €
 • Praktický výcvik v Chorvátsku od cca 560 €, regata cca 780 € alebo praktický výcvik na jazere od 170 €.
 • Kolky k vydaniu kapitánskeho preukazu 40 € (kolky stačí priniesť až po skúškach, spolu s ostatnými dokladmi)
 • Kolky k vydaniu preukazu rádiotelefonistu 20 € (potrebné priložiť k žiadosti na Telekomunikačný úrad)

Vyplnenie a odoslanie prihlášky nezaručuje automaticky účasť na vybranom kurze, nakoľko kapacita kurzov je obmedzená. Vašu prihlášku potvrdíme mailom. Podmienkou účasti na kurze je zaplatenie poplatku za kurz. Platba je možná bankovým prevodom na účet v Tatrabanke IBAN SK72 1100 0000 0026 2983 3623. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno pre ľahšiu identifikáciu.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s horeuvedenými podmienkami a záväzne sa prihlasujete na kurz na získanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla na mori vo vybranom termíne. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa kurzový poplatok nevracia. Za ospravedlnenie sú považované len vážna choroba alebo neočakávaná vážna rodinná udalosť.

Specifikace produktů
Země Slovensko
Lokalita Bratislava
Jazyk Slovenština
Doba trvání Víkend
*
*
*
Popis

Teoretická časť kapitánskeho kurzu v Bratislave

Pre získanie kapitánskeho preukazu je potrebné absolvovať prednášky a skúšky z predmetov navigácia, plavebná náuka, námorné právo, meteorológia, zdravoveda a anglický jazyk.

Pre získanie kapitánskeho preukazu je potrebné mať preukaz rádiotelefonistu. Prenášku je možné absolvovať počas kapitánskeho kurzu. Skúška na získanie VHF preukazu prebieha v inom termíne ako skúšky z ostatných predmetov, koná sa na Telekomunikačnom úrade v Bratislave.

Kapitánske skúšky - praktická časť

Okrem teoretickej časti je potrebné absolvovať praktickú skúšku a preukázať námornú prax aspoň 200 námorných míľ (pre oblasť C), resp. 2000 NM pre oblasť B.
Prax možno absolvovať aj pred teoretickou časťou kurzu - postup je ľubovoľný.

Cena kapitánskeho kurzu

 • Teoretická časť 350 €
  V cene: učebná literatúra, odborní lektori, poplatok za skúšku, prenájom miestnosti, občerstvenie a nápoje počas celého kurzu a obed počas celodenného programu.
 • Kurz a skúška rádiotelefonista 75 €
 • Praktický výcvik v Chorvátsku od cca 560 €, regata cca 780 € alebo praktický výcvik na jazere od 170 €.
 • Kolky k vydaniu kapitánskeho preukazu 40 € (kolky stačí priniesť až po skúškach, spolu s ostatnými dokladmi)
 • Kolky k vydaniu preukazu rádiotelefonistu 20 € (potrebné priložiť k žiadosti na Telekomunikačný úrad)

Vyplnenie a odoslanie prihlášky nezaručuje automaticky účasť na vybranom kurze, nakoľko kapacita kurzov je obmedzená. Vašu prihlášku potvrdíme mailom. Podmienkou účasti na kurze je zaplatenie poplatku za kurz. Platba je možná bankovým prevodom na účet v Tatrabanke IBAN SK72 1100 0000 0026 2983 3623. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno pre ľahšiu identifikáciu.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s horeuvedenými podmienkami a záväzne sa prihlasujete na kurz na získanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla na mori vo vybranom termíne. V prípade neospravedlnenej neúčasti sa kurzový poplatok nevracia. Za ospravedlnenie sú považované len vážna choroba alebo neočakávaná vážna rodinná udalosť.

Tento produkt je vyprodán
Specifikace produktů
Země Slovensko
Lokalita Bratislava
Jazyk Slovenština
Doba trvání Víkend